Workshops

Alle undervisningsmaterialer i Kærlig Talt er gratis og frit tilgængelige. Du kan tilgå materialerne – videoer, øvelser, handouts til elever og lærermanual, på siden med materialer.

I Kærlig Talt tilbyder vi workshops, kurser og oplæg med udgangspunkt i tematikkerne i Kærlig Talt. Undervisningen foretages af fagfolk med lærer- og psykologfaglig baggrund, som har været med til at udvikle materialet.

Workshops for lærere
Her tager vi fat på udvalgte tematikker fra undervisningsmaterialet, fx unges sprog og forskellige kommunikationsstile, håndtering af svære følelser og konflikter, opbygning af trygge og sunde relationer. Sammen diskuterer vi de didaktiske overvejelser og afprøver konkrete øvelser fra materialet.

Kærlig Talt styrker eleverne i at håndtere svære følelser hver for sig og i fællesskab og giver dem redskaber til at kommunikere med respekt for egne og andres grænser. I workshoppene sætter vi fokus på, hvorfor jeres arbejde med de unge er så afgørende i denne proces, og hvordan I hver især griber den relationelle opgave an.

Book fx en workshop til en pædagogisk udviklingsdag, et netværksmøde for AKT-vejledere eller som et gå-hjem-møde for alle skolens ansatte.

Oplæggene er henvendt til lærere, skoleledere, AKT-vejledere, trivselspersoner og skolepsykologer. De kan også have stor relevans og tilpasses andre grupper tæt på unge i udskolingen og på efterskoler, fx forældre og PPR.

Pris: 15.000 kr. + kørsel fra København

Det praktiske

Vi kan også skrue et heldagskursus eller kortere oplæg sammen. Kontakt os og hør mere om mulighederne for at sammensætte et program til en workshop, et kursus, eller et oplæg, der passer netop jer. Vi kommer til jer og sørger for indhold og inspiration. I står for de praktiske rammer, tilmelding og forplejning.

Interesseret?
Kontakt Anders Kofoed Pedersen på anders@travelape.dk for at booke et oplæg eller en workshop om Kærlig Talt. Spørg endelig, hvis I har ønsker til andre formater.